Historie a symboly ve feng shui

early beginningsFeng shui učení je staré již 4650 let a je tak starší než veškerá dnes praktikovaná a popsaná náboženství. Říká se o něm, že je to nejstarší učení na světě. Pravé učení feng shui se dnes předává ústně ve specializovaných školách prakticky po celém světě. Citliví jedinci se s citem pro prostor rodí a energii cítí. Čínští mistři dlouhou dobu sledovali chování lidí v prostoru a čase a předávali jej svým žákům, až z tohoto pozorování vzniklo tradiční učení. Feng Shui mistři vždy byli a dodnes jsou v Číně velmi vážené osoby.

Historie

Pro staré Číňany byli vítr a voda (feng, shui) důležitými faktory. Mírný vítr znamenal dobrou úrodu a zdravá hospodářská zvířata. Prameny a řeky poskytovaly potravu a zajišťovaly přežití obyvatel v období sucha. A na druhou stranu ničivé silné větry dokázaly sklizeň zničit, stojatá voda způsobovala nemoci a příliš prudká voda byla špatným základem pro pěstování plodin. Vítr, voda, déšť, mlha, slunce a mraky byly v Číně považovány za energii nebe a země. A platí, že energie, která se pohybuje je vyživující, naopak stagnující energie je destruktivní.

fu xiPůvodní čínská společenství byla vedena šamany, kteří údajně znali cesty větru a vody a ovládali síly jednotlivých elementů. ho tuJedním z těchto šamanských králů byl Fu Xi (Fu Hsi), jenž je považován za patrona věšteckých umění v Číně, protože objevil Ho-tu (schéma z řeky Ho), což je prototyp Bagua Raných Nebes (pa-k’ua). Ho-tu zachycuje skrytou přirozenost všech věcí a porozumění Ho-tu je pochopením skryté struktury vesmíru a lidstva.

trigramyZatímco Ho-tu (Bagua Raných Nebes) zachycuje ideální uspořádání věcí, Luo-shu (Bagua Pozdních Nebes) bylo využíváno k předpovídání fenoménu neustálých změn a proměn.

lady ba nine heavensZnalosti šamanských králů o jednotlivých elementech také mohou být produktem jejich zkoumání počasí a tvarů krajiny. Mlha, mraky, déšť, to vše je spojeno s konkrétními geografickými krajinnými prvky, přičemž kmenový vůdce byl nucen provádět svůj lid bezpečně skrz rozmanitý terén. Jedním z těchto vůdců byl i legendární Huang-di (Huang-ti), Žlutý císař, který podle legendy jednou ztratil cestu, když bojoval s vůdcem banditů, jenž kouzly dokázal pokrýt celé údolí mlhou. Tehdy přišla na pomoc Paní Devíti Nebes a darovala Žlutému císaři znalost používání kompasu. Díky jeho využití dokázal bandity porazit a jejich vůdce zajmout.

Technologie kompasu byla rozpracována za dynastie Zhou. Císař zkombinoval znalost použití kompasu s moudrostí I-ching a vytvořil teorii předpovídání pozemského i nebeského. Při využití kompasu a luo pan compass 2Bagua Raných nebes (Ho-tu) bylo možno určit ideální umístění měst a paláců. Díky těmto nástrojům tehdy dokázali nalézt místa, kde se shromažďovala energie země qi (ch’i) a současně se vyhýbali cestám, jimiž putovala destruktivní energie sha-qi (sha-ch’i). To je porozumění Cesty Raných nebes. Poté, s použitím znalostí Bagua Pozdních nebes, pohybu hvězd a tvarů krajiny, byla rozvinuta schopnost vytvářet protiopatření při existenci nepříznivých okolností, což je nazýváno Cestou Pozdních nebes. Spojením těchto informací (Cesta Ranných nebes a Cesta Pozdních Nebes) poznali tajemství konstrukce nebes. Odhalili místa oblíbená bohy a pochopili, jak bojovat s ničivými silami. Ovládli Yi (i) – změny.

První čínští císaři se ovšem nezajímali jen o fungování země. Také sledovali oblohu, zmapovali dráhy hvězd a tyto znalosti uložili do kalendáře. Legenda praví, že již Žlutý císař přikázal svým ministrům studovat hvězdy a tak vznikl primitivní kalendář jia-zi (chia-tzu). O pár století později, během dynastie Xia, vznikl mnohem kultivovanější opravený kalendář, založený na podrobnějším zkoumání hvězd a výpočtech drah slunce a měsíce. Za dynastie Shang začal být používán 60-ti denní cyklus, a rok měl 6 cyklů, tedy 360 dní. Pohyby souhvězdí byly organizovány do Deseti Nebeských stonků a Dvanácti Pozemských větví. Každý den byl určen kombinací jednoho Stonku a jedné Větve v pravidelném pořadí. Za dynastie Zhou byly Nebeské stonky rozděleny podle 5 elementů (kov, dřevo, voda, oheň, země) a Pozemské větve byly aplikovány na dvanáct solárních (slunečních) měsíců. Kolem roku 600 př.n.l. přiřadili k Pozemským větvím i dvanáct zvířecích symbolů.

Tak v období Období Jara a Podzimu (mezi osmým a pátým stoletím před naším letopočtem) se staly součástí čínských nauk tři základní kameny umění předpovídání – kompas, kalendář a I-ching. V následujících stoletích se umění předpovídání projevovalo v činnosti lidí, jimž se říkalo fang-shi (fang-shih). Fang znamená vzorec, metoda nebo technika a shi je představitel. Toto spojení se tedy dá přeložit „ten, jenž je znalcem esoterických technik“. Jinými slovy, fang-shi byli ti, kteří provozovali umění předpovídání, magie, léčení a dlouhověkosti.

Autor: Eva Wong – Feng Shui, Shambala, 1996. Str. 13 – 22

Symboly ve Feng Shui

Jin a Jang (yin a yang)
Vše v našem bytí funguje na principu polarity (duality), harmonické rovnováhy dvou sil (dne-noci, dobra-zla, světla-tmy, radosti-smutku, smíchu-slz atd.). Tento princip je možno krásně popsat na symbolu Yinu a Yangu. Symbol vyjadřuje, že ideál lidského bytí spočívá ve vyrovnanosti klidu a dynamiky, pasivity a aktivity, charakteru ženy a charakteru muže. Na základě této vyváženosti je dosaženo harmonie a naše existence tak směřuje k vyššímu bytí.
Pokud si pozorně prohlédneme symbol, zjistíme, že provedeme-li řez průměrem tohoto znaku v jakémkoli směru, součet černé dráhy úsečky = součet bílé dráhy úsečky. Symbolizuje to vyváženost obou protipólů a skutečnost, že ve tmě vždy svitne světlo, aby začal nový život, naopak do světla vždy časem vnikne tma, aby světlo příliš nenabylo na síle. V každé ze dvou barev je zárodek opaku.
Princip yinu a yangu je jednou ze základních myšlenek východní filosofie.

Trigramy
Trigram je uskupení tří čar (přerušované / plné), jejichž pořadí a charakter znamená určitou kvalitu.

Hexagramy
Hexagram je uskupení dvou trigramů, tedy šesti čar, jejichž pořadí a charakter přináší určitou konkrétní kvalitu. Existuje 64 možností seskupení těchto plných a přerušovaných čar. Každá z těchto možností znamená určitou skutečnost, poselství.