Čtyři pilíře osudu

4pilire tabulka

Chcete mít v životě úspěch? Dobře působit na své okolí? Chcete být šťastnější?
Poznejte se a maximalizujte svůj potenciál. Astrologický rozbor 4 pilíře osudu Vám poradí jakými barvami se právě vy máte obklopit, do jakých barev se oblékat, jaké materiály a doplňky vás harmonizují, jak ideálně relaxovat. Dozvíte se vaše ideální směry pro práci i klidný spánek. 

Čínská astrologie u každého konkrétního člověka pracuje se čtyřmi osobními zvířaty a s pěti prvky (elementy). Každý člověk má své zvíře hodiny, dne, měsíce a roku narození. Stejně tak má každý člověk svůj osobní prvek. Osobním prvkem může být oheň, země, kov, voda nebo dřevo.
Astrologická zvířata nejenom že představují charakterové vlastnosti konkrétního člověka, ale i popisují úspěšná a méně úspěšná životní období. Dokáží trefně vysvětlit, proč některé vztahy mezi lidmi fungují a jiné ne. Stejně tak poukazují na to, co k sobě některé lidi přitahuje a jiné odpuzuje. Astrologická zvířata radí, jaké povolání jsou pro konkrétního člověka vhodnější. Znalost osobního prvku pomáhá například v otázkách zdraví, při volbě vhodného prostředí a jak efektivně dobíjet osobní energii. Díky posvátným triádám si můžete vybudovat potenciál k lepšímu zvládání životních úkolů a zkoušek. Komu nebyla triáda nadělena kombinací jeho zvířat do vínku, může si ji vytvořit tím, že si chybějící zvíře do života vědomě přidá - osobou, obrazem, soškou apod.

Pro zvídavé ještě podrobněji:
Z rozboru se mimo jiné dozvíte Váš "osobní a šťastný prvek“. Tento pojem se často chybně zaměňuje s prvkem roku narození. Tak například lidé narození v roce ohnivého draka nemusí nutně mít oheň jako svůj osobní prvek. Znalost svého osobního prvku pomáhá v mnoha otázkách od zásadních (například jak posílit a zlepšit zdraví, výběr povolání, mezilidské vztahy) tak i v otázkách každodenního života (například výběr barev oblečení a doplňků, způsobu relaxace, zařizování interiéru, volba osobních symbolů atd.).

V rozboru především popíši vaši osobnost (charakterové vlastnosti), dám Vám doporučení k prostředí (vás harmonizující barvy, materiály, symboly) a zdraví (čeho se vyvarovat, na co dát pozor, vhodná strava).

Cena rozboru (4 stránky textu, formát A4) – 750 Kč.