Co je Feng-Shui

1 vstupni chodba

FENG SHUI je jedním ze sedmi pilířů tradiční čínské medicíny. Jde o akupunkturu prostoru, kdy drobnými zásahy podpoříme potenciál jednotlivých sektorů vašeho bytu či kanceláře. Díky tomu je možné navodit harmonii v různých životních oblastech – bydlení, vztahy, peníze, kariéra, ale třeba i oblékání. Smyslem je získat v oné oblasti vyrovnanost a porozumět základním principům uvnitř nás samotných. Umožníte tím vyživující energii „čchi“ prostorem ideálně plynout – tedy aby vám energie neutekla, ale zároveň u vás nezůstala zablokovaná a nestagnovala.
Učení feng shui se tedy zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Feng znamená „Vítr“ a Shui (Šuej) znamená „Voda“. Vítr a voda jsou dva základní prvky, které formují zemi a metaforicky také prostor našeho domova, kanceláře, firmy či zahrady.

Feng Shui není druh mystiky ani kouzelnictví. Jedná se o fascinující propracovaný systém taoistické astrologie, přinášející hluboké porozumění vlivu neviditelných energií na náš život, organismus, zdraví, vitalitu, vztahy i náladu. Klademe tedy důraz na člověka, jeho astrologický profil (rok, měsíc, den, hodina narození), který je pro vztah člověk-prostor velmi podstatný. Díky tomu doporučujeme vhodné směry, barvy, reagujeme na roční změny atd.

Říkáme, že „Malým ovlivňujeme velké“, tzn. není třeba se obávat nutnosti bourat stěny, přestavovat dům a podobně. Vše se dá řešit. Výsledky poznáte tak, že se věci ve vašem životě dají do pohybu. Může to být žádoucí změna v oblasti vztahů, v oblasti psychiky, kariéry, ale také prostě jen to, že se začnete cítit šťastnější a vyrovnanější. A bude vás to bavit.

Správně aplikované feng shui techniky dokáží vytvořit příjemné pohodové prostředí. Umožní Vám prožívat životní skutečnosti více s odstupem, jelikož vás budou obklopovat „vaše“ energie. Vaše reakce budou uvážlivější, porozumění vyšší. Feng Shui vlastně znamená „pochopit co jak funguje“ a této skutečnosti přizpůsobit prostor, potenciál podpořit, negativitu potlačit. Feng shui interiér Vám zkrátka může pomoci na vaší cestě k vyššímu Já. Získáte tak toužený pocit bezpečí, jež nám umožní věnovat se tomu, čemu chcete, způsobem, který povede k cíli.